1200073689 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/08/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/08/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μακρής Τηλ: 22230-26261 Ν. Χήρας Τηλ: 22230-26257
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια : Προμήθεια φύλλο χάλυβα ανοξείδωτο αγωγού καυσαερίων αεριοστρόβιλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200073689
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/08/2021
ΑΔ: A118912
Προϋπολογισμός: € 3.240,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ