1200073234 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Καλκάνης Τηλ: 22920-64352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Mεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200073234
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 07/05/2021
ΑΔ: A118610
Συμπλήρωμα 2 16/05/2021
ΑΔ: A118639
Προϋπολογισμός: € 17.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ