1200072995 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/09/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/09/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Αναστασάκης Κων.Τηλ: 22410 - 49069 Μπάτης Ν. 22410 - 49046 "
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας νέας μονάδας ελέγχου για το ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος No2 λειτουργίας blackstart των Μονάδων Diesel του ΑΗΣ Ρόδου.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200072995
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 09/08/2021
ΑΔ: A118943
Συμπλήρωμα 2 12/08/2021
ΑΔ: A118958
Συμπλήρωμα 3 08/09/2021
ΑΔ: A119043
Προϋπολογισμός: € 25.760,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ