1200072542 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253 Χρ. Ανδρίτσος Τηλ: 22230-26273
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρων Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου "

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200072542
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 2 12/03/2021
ΑΔ: A118424
Προϋπολογισμός: € 4.320,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ