1200072470 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/06/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/07/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Αθανάσιος Μαρτίνης Τηλ. 2292064153

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση διακοπτών Κύριων Πινάκων Ηλεκτρικής Διανομής Χ.Τ. (400V) Μονάδων IV & V / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200072470
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2021
ΑΔ: A118702
Συμπλήρωμα 1 18/06/2021
ΑΔ: A118773
Συμπλήρωμα 2 29/06/2021
ΑΔ: A118802
Προϋπολογισμός: € 74.610,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ