1200071874 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/04/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/05/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Πεταλωτή/Ε.Κουτσουραδής Τηλ: 25310 60234/60261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Τεχνικός αρμόδιος Ε. Μαστροθεοδωράκη Τηλ:25310 60253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κεφαλής έναυσης με καλώδιο για τα GT του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200071874
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/03/2021
ΑΔ: A118420
Συμπλήρωμα 2 23/04/2021
ΑΔ: A118581
Προϋπολογισμός: € 11.392,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ