1200071746 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/03/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασιλεία Σαζαλτζοπούλου Τηλ: 28430/ 63184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Τ.Κ. 72059 ΧΑΝΔΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσία Συμβούλου για την Υποστήριξη του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χρονικής Διάρκειας (2) Ετών

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200071746
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 9.860,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ