1200071736 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασιλεία Σαζαλτζοπούλου Τηλ: 28430/ 63184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Τ.Κ. 72059 ΧΑΝΔΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά Υλικών Δεμάτων, Εμπορευμάτων από το Λεκανοπέδιο Αττικής προς τον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου και αντίστροφα (για δύο έτη)

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200071736
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/03/2021
ΑΔ: A117364
Συμπλήρωμα 2 12/03/2021
ΑΔ: A118422
Προϋπολογισμός: € 29.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ