1200071713 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/04/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Δαμιανάκης Τηλ: 2810376363 & Κ. Στραταντωνάκης Τηλ. 2810376338
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200071713
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 22/04/2021
ΑΔ: A118571
Προϋπολογισμός: € 17.880,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ