1200071048 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/02/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387, Σιώμος Γεώργιος Τηλ.:24610 54276
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Σωλήνας εκκαπνιστών λεβήτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200071048
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 22/02/2021
ΑΔ: A117328
Προϋπολογισμός: € 17.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ