1200070844 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/01/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισ. Χαλιούλιας Τηλ: 22230-26259 Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Συντήρηση μετασχηματιστών ισχύος Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου "

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070844
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 23/12/2020
ΑΔ: A117069
Προϋπολογισμός: € 8.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ