1200070794 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Α. Ψύχας Τηλ. 2292064185 και Α. Μαρτίνης τηλ. 2292064153

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη- σχεδιασμός -σύνταξη Τεχνικής Προδιαγραφής Έργου: Ανακατασκευή διανομής ηλεκτρικής ισχύος ΜΤ, ΧΤ γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070794
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2020
ΑΔ: A117057
Προϋπολογισμός: € 72.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ