1200070316 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/11/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Κάπονας Τηλ: 6979799254
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΕΛΜ /Τ.Δ.Α.Σ Πτολ/δας-ΛΙΠΤΟΛ Τ.Θ. 18 50200 Πτολεμαϊδας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Τομέα Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070316
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.820,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ