1200070241 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 05/04/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ/ΑΗΣ Μεγ/λης 5 (κα Κυριακοπούλου Καλ.) Τηλ: 27910 39152
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγ/λης 5 Γραφείο Προμηθειών 222 00 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χαλαζιακής άμμου, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣΜ 5

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070241
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 26/03/2021
ΑΔ: A118468
Συμπλήρωμα 2 05/04/2021
ΑΔ: A118516
Προϋπολογισμός: € 20.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ