1200070188 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/12/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Γ. Θεοχαρόπουλος Τηλ. 2292064353 και Θ. Παππάς τηλ. 2292064316

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070188
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 18.150,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ