1200070069 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/11/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Φιλίππου Τηλ: 24610 54384
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Κουτσουμπίδης Νικόλαος Τηλ.:24610 54395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προστατευτικό κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070069
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/10/2020
ΑΔ: A116771
Συμπλήρωμα 1 26/11/2020
ΑΔ: A116925
Προϋπολογισμός: € 33.360,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ