1200070025 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/11/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κουτσουραδής/Χ. Μπεναβίδου Τηλ: 25310 60261/60211
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Τεχνικός αρμόδιος Α. Τσιμπλιαράκη Τηλ:25310 60268

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση αφυδατωμένης ιλύος από τον ΑΗΣ Κομοτηνής στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200070025
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/11/2020
ΑΔ: A116873
Συμπλήρωμα 2 24/11/2020
ΑΔ: A116917
Προϋπολογισμός: € 13.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ