1200069998 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/10/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασιλεία Σαζαλτζοπούλου Τηλ: 28430/ 63184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Τ.Κ. 72059 ΧΑΝΔΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υλικά ΙΝΟΧ 316L Απόληξης Καμινάδας Ατμομονάδας Νο2

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200069998
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 10.424,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ