1200069653 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/12/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Φιλίππου Τηλ: 24610 54384, Ε.Τιγλιανίδου Τηλ.:24610 54391
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Διαφράγματα του οίκου SCHMITZ + SCHULTE (S+S) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200069653
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 01/12/2020
ΑΔ: A116943
Συμπλήρωμα 2 11/12/2020
ΑΔ: A116991
Προϋπολογισμός: € 10.920,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ