1200069105 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/09/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ Τηλ: 24610 54384
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλ.:24610 54395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200069105
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 22/09/2020
ΑΔ: A116630
Προϋπολογισμός: € 16.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ