1200069101 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 25/09/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/10/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π.Στόγιας ΤΗΛ. 2461054284

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση - κατασκευή με Θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων Τ/Δ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200069101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/08/2020
ΑΔ: A116515
Συμπλήρωμα 1 25/09/2020
ΑΔ: A116646
Προϋπολογισμός: € 58.228,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ