1200068908 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/10/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/11/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Κλάδου ΤΗΛ: 2810376362 & 2810376259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μεταφορά απορριμμάτων από τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων στη χωματερή του Δήμου Ηρακλείου και διάφορες εργασίες με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων εντός του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων»

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200068908
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 20/10/2020
ΑΔ: A116752
Προϋπολογισμός: € 16.750,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ