1200068554 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/08/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Κάπονας Τηλ: 24630-56460
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / T.Δ.Α.Σ Πτολ/δας-ΛΙΠΤΟΛ Τ.Θ. 18 50200 Πτολεμαϊδας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων και χώρων υγιεινής του T.Δ.Α.Σ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200068554
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ