1200067587 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/07/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/07/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Η. Κερκεμέζος Τηλ: 27910-25156
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγ/λης 5 Τ.Θ. 3230 222 00 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση υαλοστασίων και κεντρικών θυρών στις πολυκατοικίες του εξωτερικού οικισμού της ΔΕΗ Α.Ε. AΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067587
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2020
ΑΔ: A116261
Συμπλήρωμα 1 15/07/2020
ΑΔ: A116363
Προϋπολογισμός: € 50.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ