1200067569 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/12/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ν. Πέτρου Τηλ. 2292064333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος αγωγών κατανάλωσης-παραλαβής Μαζούτ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου εντός των λεκανών ασφαλείας ΔΑΚ 3 έως & 7.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067569
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/10/2020
ΑΔ: A116715
Συμπλήρωμα 1 09/11/2020
ΑΔ: A116865
Συμπλήρωμα 2 04/12/2020
ΑΔ: A116962
Προϋπολογισμός: € 122.168,20 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ