1200067471 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Καμπούτας Παναγιώτης Τηλ.:24610 54392

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια αεροφυλακίων δικτύου πεπιεσμένου ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067471
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 16/06/2020
ΑΔ: A116199
Προϋπολογισμός: € 9.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ