1200067405 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/06/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Καμπούτας Παναγιώτης Τηλ.:24610 54392

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Υλικά δικτύου αερομεταφοράς GREEN LIME MON. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067405
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/06/2020
ΑΔ: A116185
Προϋπολογισμός: € 10.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ