1200067336 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/07/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/07/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Καλκάνης Τηλ: 22920-64352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση - επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στη Μονάδα V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067336
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2020
ΑΔ: A116268
Συμπλήρωμα 1 15/07/2020
ΑΔ: A116364
Συμπλήρωμα 2 21/07/2020
ΑΔ: A116401
Προϋπολογισμός: € 56.154,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ