1200067104 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/07/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αναστασάκης Κων.Τηλ: 22410 - 49069
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"
Μπάτης Ν. 22410 - 49046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναπεριέλιξη ηλεκτροκινητήτα τροφοδοτικης αντλίας για τον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200067104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/07/2020
ΑΔ: A116305
Προϋπολογισμός: € 18.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ