1200066944 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/05/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ε. Καραγιάννης Τηλ: 22920-64299
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ε. Καραγιάννης Τηλ: 22920-64299

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μηχανική αποψίλωση των χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων σε ακάλυπτους χώρους του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200066944
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 10.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ