1200066136 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Έφη Μπιτάκη Τηλ: 24630-41208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Τ.Θ. 139 53200 Αμύνταιο
Νικολάου Θωμάς Τηλ. 24630 - 59299

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και αναγόμωση με υδραυλική δοκιμή 38 φιαλών 45 kgr CO2»

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200066136
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 10.810,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ