1200066084 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Φιλίππου Τηλ: 24610 54384
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
I. Kαναβός Τηλ.:24610 54391

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φυσητήρας AERZENER GM 60S για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200066084
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 17/03/2020
ΑΔ: A114857
Προϋπολογισμός: € 21.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ