1200065971 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Τρύφωνος Θεόδωρος Τηλ.:24610 54357

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Ελαστικοί ιμάντες άνευ λινών (ποδιές) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου"

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200065971
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 17/03/2020
ΑΔ: A114852
Προϋπολογισμός: € 3.552,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ