1200065962 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π. Καμπούτας ΤΗΛ. 2461054392

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Θεμελίωση, κατασκευή, μεταφορά και ανέγερση μεταλλικών Σιλό στη Μονάδα ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200065962
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2020
ΑΔ: A114831
Συμπλήρωμα 1 31/03/2020
ΑΔ: A114919
Προϋπολογισμός: € 445.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ