1200065877 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/04/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αναστασάκης Κων/νοςΤηλ: 22410 - 49005
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου
Μπάτης Ν. 22410 - 49046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 440VDC ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Σ SIEMENS SGT-600 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200065877
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/03/2020
ΑΔ: A114828
Συμπλήρωμα 2 31/03/2020
ΑΔ: A114912
Συμπλήρωμα 3 15/04/2020
ΑΔ: A114979
Συμπλήρωμα 4 29/04/2020
ΑΔ: A115027
Προϋπολογισμός: € 28.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ