1200065237 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ/ΑΗΣ Μεγ/λης 5 (κα Κυριακοπούλου Καλ.) Τηλ: 27910 39152
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγ/λης 5 Γραφείο Προμηθειών 222 00 Μεγαλόπολη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Καλωδίων Ελέγχου-Αυτοματισμών, Οπτικών Ινών & Ισχύος για τη ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200065237
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 19/03/2020
ΑΔ: A114875
Προϋπολογισμός: € 17.750,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ