1200064480 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/07/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μαμαντάκη, Τηλ. 28430 63074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας, ΤΚ 72300

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συσσωρευτές – Μπαταρίες για τις Ατμομονάδες 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200064480
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 29/06/2020
ΑΔ: A116278
Προϋπολογισμός: € 17.738,04 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ