1200064480 (1) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/01/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μαμαντάκη, Τηλ. 28430 63074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας, ΤΚ 72300

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συσσωρευτές – Μπαταρίες για τις Ατμομονάδες 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200064480 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 08/01/2021
ΑΔ: A117119
Προϋπολογισμός: € 22.260,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ