1200062449 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δέσποινα Μαμαντάκη, τηλ.: 2843063074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Σίτιση των εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200062449
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/09/2019
ΑΔ: A111124
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ