1200062325 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/10/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου, τηλ: 2292064385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Σταμάτιο Σίνη, τηλ.: 2292064329 και Νικόλαο Πέτρου, τηλ.: 2292064333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του Χημείου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200062325
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/08/2019
ΑΔ: A111056
Συμπλήρωμα 1 13/09/2019
ΑΔ: A111143
Συμπλήρωμα 2 30/09/2019
ΑΔ: A111201
Προϋπολογισμός: € 58.866 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ