1200062291 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/11/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γεωργία Πουτογλίδου, τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Μέρο, τηλ.:2461054282

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου της λίμνης Πολυφύτου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200062291
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/10/2019
ΑΔ: A111223
Συμπλήρωμα 1 22/10/2019
ΑΔ: A112276
Προϋπολογισμός: € 59.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ