1200061912 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/11/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου, τηλ:2292064385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Νικόλαο Κάββουρα, τηλ: 2292064395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200061912
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 22/10/2019
ΑΔ: A112279
Προϋπολογισμός: € 22.320 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ