1200061673 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/10/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αγγελική Παπανικολάου, τηλ: 2292064343-5
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανιχνευτές φλόγας για τους αεριοστροβίλους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200061673
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 01/10/2019
ΑΔ: A111205
Προϋπολογισμός: € 19.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ