1200061543 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισίδωρος Χαλιούλιας, τηλ.:2223026259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χρήστο Ρέτσα, τηλ.: 2223026253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ανάλυσης καυσαερίων της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200061543
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 19/08/2019
ΑΔ: A111036
Προϋπολογισμός: € 10.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ