1200061365 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/07/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Χατσίδου, τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Νικόλαο Κουτσουμπίδη, τηλ.: 2461054395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση κοχλιών σύσφιξης πλακοστηριγμάτων των στροφείων μύλων λιγνίτη στις Μονάδες Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200061365
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/07/2019
ΑΔ: A109857
Συμπλήρωμα 1 25/07/2019
ΑΔ: A110927
Προϋπολογισμός: € 49.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ