1200060762 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/07/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Bασιλεία Σαζαλτζοπούλου, τηλ.: 2843063184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Φραγκιαδάκη, τηλ. :2843063030

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αγελαδινό γάλα υψηλής παστερίωσης για τον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060762
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 08/07/2019
ΑΔ: A109856
Προϋπολογισμός: € 21.420 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ