1200060689 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δέσποινα Μαμαντάκη, τηλ. :2843063074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Καλδίρη, τηλ.:28430630167

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060689
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 18/06/2019
ΑΔ: A109766
Προϋπολογισμός: € 12.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ