1200060685 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2019 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρήστος Ανδρίτσος, τηλ: 2223026273
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χρήστο Ρέτσα, τηλ: 2223026253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επέκταση πεζοδρομίου μηχανοστασίου της Μονάδας Νο 5 και διαμόρφωση πρόσβασης με ασφαλτοτάπητα στο στέγαστρο φιαλών αερίων στον ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060685
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ