1200060674 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/11/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παρασκευή Φιλίππου, τηλ: 2461054384
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κυριάκο Σαλτσίδη, τηλ.:2461054288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά αναβάθμισης switch του δικτύου των Η/Υ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060674
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/10/2019
ΑΔ: A111206
Αρχική Ανακ. 08/10/2019
ΑΔ: A111222
Συμπλήρωμα 2 11/10/2019
ΑΔ: A112237
Συμπλήρωμα 3 25/10/2019
ΑΔ: A112306
Προϋπολογισμός: € 55.040 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ