1200060508 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δέσποινα Μαμαντάκη, Τηλ. 28430 63074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Γιακουμάκη, τηλ.:28430630167

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά Αυλών SA 213-T91 Υψηλής Πίεσης και Θερμοκρασίας Τελικού Υπερθερμαντή Ατμολεβήτων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060508
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 11/07/2019
ΑΔ: A109885
Προϋπολογισμός: € 19.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ